Gynendokrin - Remissinformationicin

Mottagningen ansvarar för högspecialiserad vård av patienter med hormonella tillstånd och missbildningar som påverkar pubertetsutveckling, fertilitet och långsiktig hälsa.  

Mottagningen ansvarar för högspecialiserad vård av patienter med hormonella tillstånd och missbildningar som påverkar pubertetsutveckling, fertilitet och långsiktig hälsa.  

För vård hos oss krävs remiss från vårdcentral, privat gynekolog eller annan vårdgivare med information om aktuellt tillstånd och tidigare utredning, till exempel hormonprovsresultat. 

Skicka om möjligt din remiss elektroniskt via TakeCare till Mottagning Gynendokrinologi Solna. Har du inte TakeCare går det bra att skicka remissen som brev tillsammans med journalanteckningar och laboratoriesvar. Pappersremiss skickas till: Karolinska Universitetssjukhuset, Mottagning Gynendokrinologi, Karolinskavägen 37A, QD63, 171 76 Stockholm