Assisterad befruktning (IVF, ICSI, FER)

Behandling vid ofrivillig barnlöshet, infertilitetsbehandling, innebär att ni får hjälp att skapa förutsättningar för spermier och ägg att mötas så att ni kan bli gravida. Vilken typ av behandling som ges beror på varför ni är barnlösa.

Läs också vår allmänna information om bland annat remisskrav och provtagning inför ett besök.

Provrörsbefruktning (IVF)

Efter stimulering av äggstockarna med hormonsprutor görs ett uttag av ägg. Äggen tas om hand på laboratoriet och spermierna tillsätts några timmar senare. Efter 2-5 dagars odling i värmeskåp har embryona delat sig och ett av dem (i undantagsfall två) kan återföras till kvinnans livmoder.

Provrörsbefruktning med mikroinjektion av spermier (ICSI)

När spermakvaliteten är nedsatt kan äggen befruktas genom att en spermie injiceras i varje ägg.

Återföring av tinade frysförvarade embryon (FER)

Målet med assisterad befruktning är att erhålla flera embryon av god kvalité. Vi återför vanligen ett sådant embryo i taget. Om det finns övertaliga embryon av god kvalité kan dessa nedfrysas för framtida upptining och återföring. 

Inför undersökning eller behandling

.

Ni kommer att bli kallade till ett nybesök då ni kommer att få träffa läkare och barnmorska. Läkaren går igenom er hälsodeklaration och det medicinska underlaget som er inremitterande läkare/gynekolog har skrivit. Därefter görs en undersökning. I samråd beslutas vilken typ av assisterad befruktning som passar bäst för just er ofruktsamhet. Barnmorskan kommer att beskriva hur er behandling går till och beskriver hur de olika läkemedlen fungerar och hur de ska användas.

Är du patient i behandling ankomstregistrerar du dig i vår entré om du har frikort. Ska du betala patientavgift går du via någon av Centralkassorna i sjukhusbyggnaden.

De olika besöken i er behandling tar ungefär:

  • Nybesök, cirka 2 timmar
  • Monitorering (ultraljudsundersökning, blodprov och information) 15-30 minuter
  • Follikelaspiration (ägguttag), cirka 3 timmar
  • Återföring av embryon, 30-60 minuter

Har ni bokat besök med tolk tar ert besök lite längre tid.

Ni ska komma bägge två till nybesök och ägguttag. Vid ultraljudsundersökning och vid embryotransfer är det önskvärt att båda i paret kommer.

Under undersökning eller behandling

Är du patient i behandling ankomstregistrerar du dig i vår entré om du har frikort. Ska du betala patientavgift går du via någon av Centralkassorna i sjukhusbyggnaden. ni måste kunna legitimera er. Gå sedan till Reproduktionsmedicins väntrum i Novumhuset och vänta där tills ni blir uppropade av läkare eller barnmorska.

  • Före ägguttaget lämnar kvinnans partner ett spermaprov på Fertilitetslaboratoriet
  • För att underlätta embryoåterförandet bör kvinnan inte kissa 1-2 timmar innan besöket

Under besöket på Reproduktionsmedicin kan ni komma att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare. Vi har också läkarkandidater och blivande specialistläkare hos oss.

Till det planerade besöket är en viss tid avsatt men det finns alltid lite tid för frågor. Det går också bra att kontakta barnmorskorna per telefon, de kan då svara på era frågor rörande behandlingen.

Efter undersökning eller behandling

Vid assisterad befruktning kan övertaliga befruktade ägg vidareodlas. Om dessa så kallade embryon är av god kvalité kan de frysförvaras. Sådana frysförvarade embryon kan sedan tinas och återföras om inte kvinnan blir gravid på den färska behandlingen.

Efter nedfrysning skickar vi alltid ett brev med information.

Vi rekommenderar att alla kvinnor som planerar graviditet att ta folsyra.

1177 Vårdguiden Frågor och svar om befruktning

Våra allmänna råd är att undvika alkohol och nikotin.

Graviditetstest

En behandling med assisterad befruktning avslutas med ett vanligt graviditetstest. När ni har genomgått en behandling hos Reproduktionsmedicin får ni ett sådant självtest av oss.

Testet ska tas cirka 13-16 dagar efter embryoåterföringen enligt instruktionerna som medföljer. Du får besked av barnmorskorna när du tidigast kan göra testet.

Viktigt är att göra testet även om du har fått en blödning.

Ring och meddela

Ring och meddela resultatet av testet så snart som möjligt, oavsett resultat, helst tisdag-fredag, telefon 08-123 875 06.

Har du genomgått äggdonationsbehandling ringer du på telefonnummer 08-123 814 32.

Vad gör vi om testet är positivt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar det positiva resultatet. En tid för ett ultraljud bokas och ni ringer även till Mödravårdcentralen (MVC).

Vad händer om testet är negativt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar att resultatet blev negativt. Sedan planerar ni tillsammans med barnmorska hur ni ska gå vidare.

Kontakta alltid Reproduktionsmedicin vid:

  • Buksmärtor
  • Blödning trots positiv graviditetstest
  • Osäkerhet angående ordination

Undvik bad i badkar/bassäng några dagar efter återföringen på grund av infektionsrisken.

Livsstil under graviditet

läs mer om frysåterföring