Regionfinansierad vård - vårdval

Offentligt finansierad assisterad befruktning Sedan 2017-01-01 gäller fritt vårdval i Region Stockholm. All högspecialiserad vård inom reproduktionsmedicin utförs dock vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset har av region Stockholm fått uppdraget att granska alla medicinska beslutsunderlag för beslut om godkännande av offentligt finansierad befruktning inom vårdvalet. Dessa behandlingar utförs endast vid de kliniker som tecknat avtal med Region Stockholm. All annan vård inom reproduktionsmedicinska området (högspecialiserad vård samt NVH vård) utförs vid Reproduktionsmedicin efter sedvanlig remissbedömning.

Du skickar som inremitterande läkare det kompletta medicinska beslutsunderlaget till Reproduktionsmedicin för bedömning och slutgiltigt godkännande. Därefter skickar vi en bekräftelse till patienten som då kan välja att få sin behandling vid någon av Region Stockholms godkända kliniker.

Kliniker som idag är godkänd av Region Stockholm (bokstavsordning)

C-Medical
IVF-gruppen vid Sophiahemmet
Livio Fertilitetscentrum Gärdet
Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen
Nordic IVF och Gynekologi 
Stockholm IVF


Inom Reproduktionsmedicin Karolinskas högspecialiserade uppdrag har vi fått möjlighet att ta emot ett begränsat antal vårdvalsbehandlingar. 

All annan vård inom reproduktionsmedicinska området (högspecialiserad vård) utförs vid Reproduktionsmedicin efter sedvanlig remissbedömning.

Vårdval - insemination med donerade spermier
Sedan 2018-01-11 kan fritt vårdval tillämpas även för behandlingar som gäller insemination med donerade spermier. Sedan 2019-09-09 är även IVF med donerade spermier (D-IVF) tillåtet för vårdval. Högspecialiserad vård utförs dock vid Reproduktionsmedicin Karolinska.

I Region Stockholm har patienter möjlighet att själva välja den klinik som vill vända sig till. För dessa behandlingar rekvireras donerade spermier från svensk vävnadsinrättning.

Kliniker som idag är godkända för behandling med donerade spermier (bokstavsordning)

C-Medical
Livio Fertilitetscentrum Gärdet
Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen
Nordic IVF och Gynekologi 
Stockholm IVF

 
Behandling med donerade spermier omfattas inte av vårdgarantin.