Kvalitetsarbete

På Reproduktionsmedicin arbetar vi med kvalitetssäkring. Reproduktionsmedicins ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och vi rapporterar kontinuerligt påbörjade behandlingar till kvalitetsregistret Q-IVF. Reproduktionsmedicinska laboratoriet är är en vävnadsinrättning.

Kvalitetsarbetet med certifiering samt att vi är en vävnadsinrättning innebär att vi regelbundet blir reviderade av DNV och IVO.

Externa kontrollorgan

Reproduktionsmedicin rapporterar kontinuerligt påbörjade behandlingar till kvalitetsregistret Q-IVF. Meddela oss om du inte vill att din behandling ska skickas till kvalitetsregisteret.

Q-IVF, Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning

Det är viktigt för oss att ha ordning och reda, därför arbetar vi med behandlingsstödet Fertsoft och dokumenthantering i Centuri som komplement till Universitetssjukhusets journalsystem Take Care.

Systemstöd