Akut fertilitetsbevarande åtgärd

Det finns olika anledningar till att du kan behöva genomgå en fertilitetsbevarande åtgärd, i vanligt tal kan man säga att du kan erbjudas möjlighet att bevara könsceller för att kunna om möjligt i ett framtida skede kunna få barn.

Orsaken kan vara den medicinering (vanligen cellgifter) och/eller behandling du behöver genomgå i samband med cancerbehandling, som kan påverka din framtida fertilitet eller undantagsvis, av andra särskilda medicinska skäl behöver spara dina könsceller.

Vid Reproduktionsmedicin och Reproduktionsmedicinska laboratoriet kan sädesvätska (spermier), testikelvävnad, ovarialvävnad (äggstockar), oocyter (ägg) samt embryon (befruktade ägg) frysas ned. För att få möjlighet till fertilitetsbevarande åtgärd krävs en remiss från din behandlande läkare. Vid mycket akuta fall kan den behandlande läkaren kontakta mottagningen direkt för att boka in en tid. 

Du kan läsa mer om Fertiliteten efter cancerbehandlingen på 1177.se