Abort

Till vår Abortmottagning på Karolinska Huddinge är du som gravid välkommen för abort utan remiss.

Fram till graviditetsvecka 18+0 beslutar du själv om du önskar avsluta graviditeten och göra abort. Efter graviditetsvecka 18+0 och fram till och med graviditetsvecka 21+6 kan abort utföras om det finns särskilda skäl. I dessa fall måste ansökan göras hos Socialstyrelsen. Ansökan får du hjälp med av läkare och kurator. 

Det går att avbryta graviditeten med läkemedel (medicinsk abort) eller genom en liten operation (kirurgisk abort). Kirurgisk abort utförs i vecka 7+0 till 12+0. Mer information om hur aborten går till får du vid besöket. 

Medicinsk abort
I tidig graviditet upp till vecka 10+0 kan du göra medicinsk abort, det vill säga att med hjälp av läkemedel sätter igång en blödning vilket leder till ett tidigt missfall.

Efter vecka 12+0 görs en andra trimester abort, som utförs på samma sätt som vid tidig abort.

Kirurgisk abort
Från vecka 7+0 till vecka 12+0 går det att utföra kirurgisk abort.

Du bokar tid via den centrala abortbokningen i Stockholm, ring 08-123 627 00 när som helst under dygnet och knappa in ditt telefonnummer så blir du uppringd nästa vardag.

 

Inför undersökning eller behandling

Vid besöket genomförs en gynekologisk undersökning och en ultraljudsundersökning för att bedöma vilken graviditetsvecka du är i. Utifrån graviditetslängden bestäms vilken abortmetod som kan vara aktuell för dig. Du erbjuds även provtagning för klamydia och gonorré. 
Du erbjuds även preventivmedelsrådgivning samt kuratorskontakt. 
Skriftlig och muntlig information om hur just din abort går till ges vid besöket.  
Vi arbetar ständigt med att förbättra abortvården och har därför några pågående studier. Du kan bli tillfrågad om du vill delta i en studie.  
Mer information om vad som sker vid en abort finns på 1177.se.

Under undersökning eller behandling

Medicinsk abort

Medicinsk abort kan göras på sjukhuset eller så kan du få med dig läkemedel och kan vara hemma med möjlighet att ringa oss, vi vill då att du har någon annan vuxen hos dig. Behandlingen kan ge kraftig mensvärk, du erbjuds smärtstillande läkemedel.

Vid andra trimester abort blir du antingen inlagd på vår vårdavdelning eller vårdas som dagvårdspatient på mottagningen. Räkna med att du kan behöva stanna en natt på sjukhuset. Du får gärna ha en närstående med dig. Sen medicinsk abort liknar den tidiga och du får mediciner med jämna mellanrum tills fostret stötts ut. Du erbjuds smärtstillande läkemedel.

Kirurgisk abort

Kirurgisk abort innebär att man gör en skrapning av livmodern. Ingreppet utförs i en lätt narkos d v s en kort sövning. Du går hem samma dag. 

Efter undersökning eller behandling

Kontakta oss om du: 

- Blöder så rikligt att du behöver byta två bindor på en timme och blödningen inte avtar. 
- Får så kraftiga smärtor att den smärtlindring du fått med hem är otillräcklig. 
- Får feber >38 grader och låga buksmärtor några dagar/veckor efter aborten. 
- Misstänker att du fortfarande är gravid mer än 1 vecka efter aborten. 

Det är viktigt att kontrollera att graviditeten avslutats. Detta görs genom ett speciellt graviditetstest (som du får av oss) hemma 2-3 veckor efter aborten. Du kan även erbjudas återbesök till oss för kontroll samt för insättning av p-stav eller spiral.