Remissinformation och stöd för vårdgivare fostermedicin Solna

Som vårdgivare är du alltid välkommen att kontakta läkare, barnmorskor och genetisk vägledare på Centrum för fostermedicin. Vi har även en en fostermedicinsk jourverksamhet.

Elektronisk remiss i obstetrix alternativt i Take Care: "S Fostermedicin Mott" 

Tel: 08-123 766 55

FAX: 08-123 943 09

Adress: Fostermedicin Solna, C5:28, Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 23, 171 76 Stockholm

Jourverksamhet fostermedicin

Vi har jourverksamhet med en fostermedicinsk beredskapslinje. Verksamheten är avsedd för Karolinska Solna och Huddinge, Region Stockholm samt för NHV, nationell högspecialiserad vård.

Fostermedicinjouren bemannas varje dag året runt av läkare.

Telefontid måndag-fredag kl.08-21, lördag-söndag och helgdag kl.08-18.

Ring 08-123 706 87 (internt 706 87)