Fostervården

Till fostervården kommer du som väntar barn med någon fosteravvikelse, kromosomavvikelse eller annan komplikation som upptäckts tidigt eller senare under graviditeten. Fostervården startade 2006 för att verka tvärprofessionellt och samordna vårdkontakterna för de blivande föräldrarna. Vi har lång erfarenhet av denna patientgrupp.

På fostervården träffar du ett team bestående av specialistläkare i fostermedicin, barnmorska, kurator och undersköterska. Vi har ett nära samarbete med barnspecialister, klinisk genetik och förlossningen.

Läs mer på Snif´s hemsida om hur det är att vänta och föda ett barn där en avvikelse hittats.

Vem kan gå på fostervården?

Du som kommer till oss kan vänta barn med en fosteravvikelse som till exempel hjärtfel, diafragmabråck, läpp-käk-gomspalt, syndrom, kromosomavvikelse eller annan komplikation.

Första besöket 

Om du har varit på en annan mottagning innan så ta med dig utlåtande därifrån. Om du har frågor så skriv gärna ner dem så du inte glömmer något som du undrar över. 

Du får alltid träffa en specialist i fostermedicin. Räkna med att undersökningen kan ta upp emot en timme eller mer, speciellt om det är första gången du kommer till oss. Du får även träffa en barnmorska som informerar mer om hur planeringen kommer se ut under graviditeten. 

Undersökningar

När du går hos oss kan det innebära att vi vill göra kompletterande undersökningar på det väntade barnet. Vilka undersökningar som kommer göras är individuellt beroende på vilken diagnos man har.

Om vi vill göra en utredning angående kromosomavvikelse kan det bli aktuellt med fostervattenprov.

Det kan behöva göras en bedömning av fosterhjärtat, så kallat fostereko, hos en fosterkardiolog.

Ibland kan det även vara värdefullt att göra en röntgenundersökning eller magnetkameraundersökning av det väntade barnet.

Barnläkare kan närvara för att bedöma tillståndet hos det väntade barnet och för att ge dig information om behandling och omhändertagander av barnet efter förlossningen. Vi försöker i möjligaste mån samordna besöken.

Extra stöd under och efter graviditeten

Alla som kommer hit erbjuds kuratorskontakt. Om önskemål finns försöker vi även förmedla kontakt med föräldrar som har fått barn med samma diagnos. Det kan även finnas föräldraföreningar som du kan ta kontakt med för att få svar på frågor som uppstår i din situation. 

Vid ett fåtal tillfällen upptäcker vi en fosteravvikelse som är så allvarlig att barnet inte kommer överleva förlossningen eller kommer att avlida kort därefter eller kanske till och med avlida innan födelsen.

Det kan också vara så att barnet kommer att födas med ett allvarligt handikapp eller behöver genomgå en eller flera operationer efter födelsen. I dessa fall erbjuder vi föräldrarna särskild rådgivning och stöd.

Vårdplanering

I samråd med läkare på fostermedicin och barnläkare planeras graviditeten och förlossningen. Fostervården vill se till att du är förberedd på bästa sätt inför förlossningen och att du redan knutit kontakt med de specialister som du kommer träffa efter det att barnet är fött.

Barnmorskekontroller

Du kommer fortsätta gå på din barnmorskemottagning för de ordinarie graviditetskontrollerna enligt basprogrammet. Om det skulle uppstå någon graviditetsrelaterad komplikation, som till exempel högt blodtryck, förs du över till specialistmödravården.

Mer om medfödda hjärtfel hos barn

Mer om olika avvikelser hos foster

Mer om olika syndrom

Besök olika föräldraföreningar och intresseorganisationer

Inför besöket

En vuxen anhörig är välkommen att vara med vid undersökningen.

Kom i god tid. Anmäl dig via självincheckningsautomat på Eugeniavägen 23, hus C, plan 5.

Har du reservnummer måste du alltid registrera dig i Centralkassan. 

Under besöket

Avsätt gott om tid för besöket här då det ibland kan det ta upp emot en timmes tid eller mer.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss vardagar dagtid på telefonnummer 08-123 740 89. Övriga tider, det vill säga kvällar, nätter och helger, kan du höra av dig till förlossningen på telefonnummer 08-123 742 17.

Vår kuratorer är tillgänglig på telefon 08-1237 21 95 alternativt 08-1237 46 88 med röstbrevlåda. Lämna ett meddelande så ringer hen upp.