Nedstämdhet och förlossningsdepression

Lätt nedstämdhet (eller så kallad baby blues) efter förlossningen är mycket vanligt och är övergående. För en del kvinnor utvecklas nedstämdheten till en depression, så kallad förlossningsdepression. Ju tidigare du söker hjälp, desto fortare kan du må bättre igen!

Hormonomställningen efter förlossningen kan påverka hur du mår. Mer än hälften av alla mammor drabbas av lätt nedstämdhet några dagar efter förlossningen. Även partner kan känna nedstämdhet. Det är normalt och varar vanligtvis i upp till två veckor. Detta kallas baby blues.

Om du upplever att nedstämdheten håller i sig i mer än två veckor kan det istället handla om en förlossningsdepression. Prata med din barnmorska på mödravårdscentralen (MVC) eller sjuksköterskan på barnavårdscentralen (BVC) för att få vidare hjälp och stöd.

Mer information om nedstämdhet och depression

Har du eller någon i din närhet drabbats och önskar någon att prata med?