Nyföddhetsgulsot och ljusbehandling -----------------> se gärna film!

Gulsot betyder att ditt barn är gult i huden. Det orsakas av att en kemisk substans, bilirubin, ansamlas i blodet. Gulsot förekommer hos de flesta barn och i vissa fall behövs behandling. Det finns olika orsaker till gulsot, den vanligaste orsaken är att barnets lever är omogen.

Nyföddhetsgulsot och ljusbehandling

Vad innebär det att barnet har nyföddhetsgulsot? Hur syns det och hur behandlas det?

Neonatal jaundice and phototherapy

Film om nyföddhetsgulsot på olika språk


Du vet att barnet har gulsot om barnet är gult i huden. Bästa sättet att se det är i dagsljus och titta gärna på barnets hudfärg en till två gånger om dagen. Gulsot ses vanligtvis först i ansiktet och i ögonvitorna. När den ökar sprider den sig till bröstkorgen, buken och armarna.

De flesta barn har en mild och ofarlig gulsot. Kraftig gulsot kan vara skadligt för barnet. För att undvika det ska alla nyfödda barn undersökas noggrant på BB för gulsot och eventuellt behandlas.

Alla barn som lämnar sjukhuset kontrolleras med ett hudtest för att undersöka bilirubinnivån. Bilirubinnivån mäts med en lampa som lyser på barnets bröst. Undersökningen gör inte ont. Blodprov kan också behövas om hudtestet visar ett högt värde.

Behöver barnet behandling för gulsot får barnet ljusbehandling. Det är viktigt att barnet ligger så mycket som möjligt i ljusbehandlingen i enbart blöja och amning och hud mot hud går utmärkt om barnet har en bilisoftfilt. Ljusbehandlingen kan förhindra skadliga effekter av gulsot och medför inga biverkningar för barnet. Barnet får även ett ögonskydd för att skona ögonen mot ljuset. Att barnet får i sig mjölk är också viktigt för att minska gulsot då utsöndringen av bilirubin sker via barnets urin och avföring. Behandlingen av gulsot behövs vanligen i endast någon dag.

 

Här kan du lyssna på Neopoddens avsnitt om nyföddhetsgulsot!