Flytningar hos nyfödd flicka

  • Ibland kan nyfödda flickor ha en vit ganska riklig flytning från slidan med inslag av blod
  • Flytningarna är ofarliga och försvinner av sig självt
  • Det är normalt och beror på hormoner från mamman.
  • Du behöver inte torka mellan blygdläpparna. Torka bara bort det som du lätt kommer åt