Avföring (bajs, barnbeck, mekonium)

Det nyfödda barnets avföring ändrar färg och konsistens under barnets första levnadsdagar.

  • Avföringen har i början grön eller svart färg och är seg, detta kallas för barnbeck eller mekonium
  • När barnet får i sig mer mjölk blir avföringen mer gul i färgen och luktar syrligt (sker oftast runt dag 4 till 5)
  • Bröstmjölken är milt laxerande vilket gör att barn som ammas inte blir förstoppade
  • Barnet kan bajsa flera gånger per dag, men barn kan efter de första veckorna också bajsa en gång per vecka, variationen är stor
  • Barn som inte ammas och får modersmjölksersättning får oftast lite fastare avföring