Hinnsvepning

Hinnsvepning görs för att stimulera mognad av livmodertappen och den kan även hjälpa värkarna att starta. Forskning visar att hinnsvepning minskar antalet graviditeter som går mer än två veckor över tiden. Hinnsvepning kan med fördel upprepas med två till tre dagars mellanrum.

Hur går en hinnsvepning till?

Barnmorskan eller läkare utför en vaginal undersökning. Undersökarens finger förs in i livmodertappen till den inre modermunnen och genom cirkelrörelser lossas fosterhinnorna från den nedre delen av livmodern. Detta stimulerar frisättningen av prostaglandiner, ett slags hormoner som bidrar till att sätta igång förlossningen. Dessa hormoner bidrar till utmognad av livmodertappen genom uppmjukning av vävnaden och även genom att öka livmodermuskulaturens benägenhet till sammandragningar.

Finns det några nackdelar med hinnsvepning?

Undersökningen kan upplevas obehaglig och ibland lite smärtsam. Om det gör ont kan man avbryta. Det är vanligt med en mindre blödning och det förekommer ofta blodtillblandad/brunaktiga flytningar efter en hinnsvepning. Det kan komma samma dag eller någon dag efter. Det är också vanligt med oregelbundna sammandragningar som kan vara smärtsamma. Dessa symtom är inte farliga. För att dämpa smärtan kan man ta Paracetamol 500mg, 2 stycken, med cirka 6 timmars intervall.

Hinnsvepning är ibland något som din barnmorska på MVC kan hjälpa till med i samband med ditt vanliga besök. I vissa fall finns det barnmorskor på förlossningsmottagningen som efter tidsbokning kan bistå.

 Patientinformation om hinnsvepning