Förlossningsbrev

I slutet av graviditeten skrivs en sammanfattning i din journal tillsammans med barnmorskan på din Barnmorskemottagning.

Sammanfattningen innehåller vanligtvis din medicinska bakgrund, hur graviditeten har varit, förväntningar inför födandet och tankar kring amning. Om du ger ditt samtycke kan vi på förlossningen ta del av den. Detta gäller alla Stockholms sjukhus.

Ibland kan du som blivande förälder känna ett behov av att skriftligen förmedla fler tankar till personalen. Ett förlossningsbrev är ett komplement till sammanfattningen och kan också vara ett sätt att förbereda sig. Att ta sig tid att gå igenom punkterna i förlossningsbrevet kan få dig som blivande förälder att reflektera och förbereda dig ytterligare.

Använd gärna vår mall. Det är ofta en fördel att diskutera brevets innehåll med din barnmorska på Barnmorskemottagningen.

Förlossningsbrev