Vår verksamhet

Vårdadministrationen är en verksamhet som finns över hela temat. Vi är medicinska sekreterare, administratörer, chefsassistenter m fl, som säkerställer att temat har rätt registreringar, korrekt vårdadministration och ett professionellt bemötande mot våra patienter och besökare. ​Vi är en innovativ, flexibel och ansvarstagande verksamhet som står för hög kvalitet och rätt använd kompetens.

Genom ett professionellt förhållningssätt, kunnande, effektivitet, samarbetsvilja, social kompetens och god kännedom om verksamheten är vi en given resurs i vårdteamet.