Edisa Pepic

 ”att besvara en fråga och att återkomma och följa upp! Det som vi uppfattar som små saker kan göra stor skillnad för patienten.”

Edisa Pepic omvårdnadschef på K84 lungavdelning i Huddinge.

Vem är du och vad har du för tankar om att arbeta personcentrerat?

Jag arbetar inom vården sedan 20 år tillbaka och 16 år som sjuksköterska. Jag är legitimerad sjuksköterska med specialisering inom onkologisk vård och har utöver det haft möjlighet att utveckla och driva studentverksamhet i flera år, i egenskap av AKA. Sedan drygt ett par år arbetar jag som omvårdnadschef och utvecklas fortfarande inom ledarskap och har ett mycket lärorikt och meningsfullt arbete. Mitt dagliga schema är nästan jämt fullbokad men motivation och ambition till utveckling är min drivkraft.

Personcentrerad vård ska genomsyra omhändertagandet av patienten, vad innebär det för dig? 

Personcentrerad vård för mig betyder att ta hand om patienten som person med alla de olika roller som vi har genom livet, att bemöta patienten som person. Personcentrerad vård för mig betyder inte att alla patienter ska få samma vård utan att varje patient ska få den vård som just den patienten behöver för tillfället. Jag anser att ett fösta steg inom personcentrerad vård är att ta sig tid och lyssna på patienten och inte vara endast uppgiftfokuserad. Detta är lättare sagt än gjort, det är inte självklart att all hälso-och sjukvårdspersonal har tillräckligt kunskap om vikten och betydelsen av personcentrerad vård. Organisatoriska faktorer, arbetsplatsens ledning och styrning spelar också roll när det gäller möjligheten för tillämpning av personcentrerad vård.

Jag har lärt mig mycket om personcentrerad vård och haft möjlighet att erbjuda och tillämpa personcentrerad vård när jag arbetade med patienter som hade diagnos lungcancer. Det har gett mig otroligt mycket både som sjuksköterska och person – både kunskap om och insikt i patienternas liv i helhet och en utökad självkännedom och personlig utveckling. Naturligtvis är personer med obotliga onkologiska sjukdomar en speciell grupp, enligt min bedömning, eftersom det handlar ofta om en relativt kort överlevnad vilket medför en existentiell kris. Detta förminskar inte och innebär inte att personer med andra kroniska sjukdomar inte får existentiell kris, tvärtom. Därför är den personcentrerade vården viktig och ska vara och vedrivas enligt namnets benämning – personcentrerat.

Kan du ge några exempel på hur du i ditt dagliga arbete som chef stöttar medarbetarna i att inkludera patienten i sin vård? 

  • Det första steget är vara en närvarande chef och jag anstränger mig för att vara en närvarande och tillgänglig chef. Sedan är det samtal och diskussion, att prata med mina medarbetare om personcentrerad vård.
    Utöka medvetandet om vikten av personcentrerad vård genom samtal, utbildning och handledning.  
  • Vi pratar kontinuerligt om svåra patientfall och de dilemman som blir i vissa fall. Vi gör detta i team tillsammans med läkargruppen, och övriga hälsoprofessioner när det behövs.
  • Vi tar del av svar från patientenkäten och arbetar utifrån det – att bemöta patienten på ett respektfullt sätt, ett vänligt och trevligt bemötande, att besvara en fråga och att återkomma och följa upp!
  • Det som vi uppfattar som små saker kan göra stor skillnad för patienten.
  • En etablerad utskrivningsprocess för trygga och säkra utskrivningar är ett annat exempel på hur vi inkluderar patienten i sin egen vård.
  • Jag pratar mycket om information till patienten och påminner mina medarbetare om att informera patienter om det som sker, det som är planerat och när ungefär kommer det att ske. Information till patienten är det fösta steget i att inkludera patienten i egen vård och det har stor betydelse för patienten.
  • Anpassning av tider för måltider, anpassning för tid för besök är andra exempel på hur jag stöttar mina medarbetare i att inkludera patienten i egen vård.

Vi finns till för patienten och inte tvärtom, det kan låta som en kliché och självklarhet men vi har en del kvar innan vi har nått ut till alla om betydelsen av personcentrerad vård.

På vilket sätt är det givande för dig som chef att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt? 

Det är givande för att ett personcentrerat ledarskap möjliggör att bemöta medarbetare som personer och inte endast som medarbetare. Det är givande att bemöta medarbetare där de befinner sig på sin kunskapsnivå, erfarenhetsnivå och intressenivå och försöka anpassa arbetssättet och verksamhet till den gruppen som vi är.

Det är givande att kunna göra en liten skillnad, åtminstone ibland, att hjälpa, att underlätta, att ställa frågan till medarbetaren vad är viktigt för dig. Det kan vara genom att till exempel individanpassa schema under en period, genom att möjliggöra arbete hemifrån/på distans när det är möjligt, att anpassa arbetsuppgifter och framför allt att ge ansvar till mina medarbetare så att deras arbete känns meningsfullt. Då känner jag att jag lyckats med mitt mål känner jag mig glad och mitt arbete känns än mer meningsfullt.