Vilorija Aleksejeva

” jag rekommendera alla att ta chansen att jobba under sommaren på den enhet som du tror du vill jobba på. Det underlätta mycket när man är ny”

Introduktionen för nya kollegor är viktigt för oss inom Tema I & Å.

Vilorija Aleksejeva är ny sjuksköterska på avdelning M61-83 på Huddinge sjukhus. M61-63 är en avdelning som framför allt vårdar patienter med njurmedicinska och endokrinologiska sjukdomar. Vilorija blev klar sjuksköterska januari 2023 efter att ha gått sin utbildning på Maria Cederschiölds högskola.

Hej Vilorija!

Välkommen till oss. Vad fick dig att välja att börja jobba på M61-63?

Jag har under min utbildning jobbat i hemtjänst men inför förra sommaren så ville jag få erfarenhet från sjukhus och sökte då till Karolinska Universitetssjukhuset. Jag fick göra tre val av inriktningar och valde sen njurmedicin vilket jag inte har ångrat. Jag lärde mig så mycket som undersköterska då de får ta ansvar för många olika arbetsuppgifter som sårvård och fick se och hjälpa till vid peritonealdialys. Så när jag blev klar sjuksköterska vad det naturligt att söka mig hit.

Vad tycker du är mest spännande med att börja jobba som sjuksköterska?

Det känns tryggt att ha varit undersköterska på avdelningen innan jag började, för jag har ju träffat patientgrupperna och känner personalen som jobbar. Sen är det kul för att det är så mycket olika praktiska saker jag får göra; centrala infarter, blodtransfusioner och olika dialysbehandlingar. Det som känns mest ovant är att ta hand om patienter som har cytostatika. Det är inte så ofta men det är något som jag inte vet så mycket om.

Hur har din introduktion varit?

Jätte bra. Jag går med Lidiya som är så kunnig och trygg. Jag har 7 veckors introduktionsprogram så jag få en bra introduktion till arbetet. Sen är det ju bra att jag vet vart jag ska vända mig om jag har frågor då jag jobbade här i somras. Så jag rekommendera alla att ta chansen att jobba under sommaren på den enhet som du tror du vill jobba på. Det underlätta mycket när man är ny.