Våra verksamheter

Artritsjukdomar:

Inom patientflödet utreds och behandlas patienter med inflammatoriska ledsjukdomar, där den vanligaste diagnosen är reumatoid artrit, RA.

Spondartritsjukdomar:

Inom patientflödet utreder och behandlar vi patienter med inflammatorisk ryggsjukdom, ankyloserande spondylit samt patienter som har inflammatorisk led- och/eller ryggsjukdom som del av en sjukdom med organengagemang utanför leder. Exempel på de senare är psoriasis artrit, artrit kopplat till inflammatorisk tarmsjukdom, och patienter med svårbehandlad reaktiv artrit till följd av en infektion.

Inflammatoriska systemsjukdomar:

Inom patientflödet utreds och behandlas patienter med Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), myosit, systemisk skleros, Sjögrens syndrom, vaskulitsjukdomar samt vissa ovanliga inflammatoriska sjukdomar såsom Behcets sjukdom och familjär medelhavsfeber. De allra flesta patienter i flödet ingår i olika forskningsprojekt.

Inflammatoriska hudsjukdomar:

Inom patientflödet bedrivs högspecialiserad dermatologisk sjukvård inom öppenvård, dagvård och slutenvård. Vi behandlar såväl barn som vuxna med diagnoser som eksem, psoriasis, blåsdermatoser och urtikaria.

Venereologi:

I patientflödet utreds och behandlas patienter med genitala infektioner såsom gonorré, syfilis och mycoplasma genitalium där resistensproblematik ofta föreligger. Vi handlägger även genitala dermatoser och sår samt genitala smärttillstånd. 

Inflammatoriska tarmsjukdomar:

I patientflödet behandlas patienter med inflammatorisk tarmsjukdom inom öppenvård både i Huddinge och i Solna. Slutenvårdsavdelning för dessa patienter finns i Solna där vi också samarbetar med tarmkirurger. I Huddinge har vi verksamhet specialiserad på patienter med motorikstörningar i tarmen.