Närstående - Barn

Minderåriga barn som närstående uppmärksammas idag i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

I lagen ger man hälso- och sjukvårdens personal i uppgift att erbjuda barnen information och stöd för egen del då en förälder eller annan vuxen som barnet bor tillsammans med är allvarligt sjuk. Man vet idag, både genom forskning och erfarenhet, att om barnen får hjälp att förstå situationen och hur sjukdomen påverkar familjen, blir situationen lättare att hantera och tillvaron blir mer begriplig för dem.

Barnen behöver av föräldern få en allmän information om sjukdomen, olika beroende på barnets ålder. Ibland behöver informationen även ges med stöd av sjuksköterska eller läkare.

Barnen behöver få prata med någon om sina tankar, känslor och funderingar. Några barn kan även behöva professionell hjälp.

Läkare och/eller sjuksköterska på neurologiska kliniken kan hjälpa till på olika sätt:

  • Ge medicinsk information relaterad till sjukdomen.
  • Beardslee's Familjeintervention - en metod där föräldrar och barn får hjälp att prata om förälderns sjukdom
  • "Föra barnen på tal" - 2 - 3 strukturerade samtal med föräldrarna/föräldern där fokus ligger på barnens situation.
  • Enskilda samtal - om din situation som förälder.
  • Anhörigsamtal - med barn/ungdomar.
  • Familjesamtal
  • Vid behov skriva remiss till kurator som kan erbjuda stöd till dig som förälder och familj.

Information till barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder