Neuroinflammationsteamet Solna

Vårt team finns för patienter med olika diagnoser som t ex:

• Myasthenia gravis
• Narkolepsi
• Encephalit
• NMO (Neuromyelitis optica)
• Neurosarkoidos
• Myelit
• Samt olika Neuroinflammatoriska diagnoser

Teamet består av läkare och sjuksköterskor samt tillgång till kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Läkaren tar hand om medicinska frågor och sköter utredningen.

Sjuksköterskorna är tillgängliga för patienter via telefonrådgivning och 1177 i omvårdnadsfrågor och ger olika infusionsbehandlingar. Fungerar även som koordinatorer/forskningssjuksköterskor i olika läkemedelsstudier.

Kurator erbjuder samtalsstöd, vägledning och information i frågor om sociallagstiftning, socialförsäkring och samhällets övriga resurser.

Arbetsterapeuten gör bedömningar av aktivitetsförmåga och kognitiva funktioner.

Fysioterapeuten gör funktionsbedömningar, förskriver förflyttningshjälpmedel och ortopediska hjälpmedel samt rådgivning om lämplig aktivitetsnivå och träning.

Kontakta Neuroinflammationsteamet

Telefon: 08-123 764 54
Telefontid: inringningstid vardagar kl. 09:00-14:30
Kontaktpersoner: Lena Bjarbo sjuksköterska, Åke Myr sjuksköterska