Huntingtonteamet

Teamet kan erbjuda råd, stöd samt konkreta åtgärder utifrån sjukdomen Huntington och dess konsekvenser.

Huntingtonteamet är ett expertteam bestående av arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, psykiater, sjukgymnast och sjuksköterska.

Vad kan teamet hjälpa till med?

Vi kan ge information om samhällets hjälpmöjligheter, erbjuda hjälp med frågor kring omvårdnad, kost, boendestöd, samtalsstöd, bostadsanpassning, träning och hjälpmedel. Vi erbjuder också utbildning för vårdgivare inom primärvård, kommun och för personliga assistenter.

Om du behöver komma i kontakt med Huntingtonteamet kan din läkare skicka en remiss till mottagning Neuro Huddinge eller om du redan är patient där kan din läkare hjälpa till med kontaken.

Om du vill ha mer information om Huntingtonteamet kontakta

  • Sjuksköterska Monika Johansson, Elisabeth Winnberg eller Elisabet Grusell som finns på mottagning Neuro Huddinge. 
    Lämna meddelande på vår telefon 072-466 29 22, vi lyssnar av den på torsdagar samt måndagar ojämna veckor. 
  • Arbetsterapeut Gunilla Cröde Widsell, Råd- och Stödenheten, telefon: 08-123 847 82.