Remissinfomation Mottagning Klinisk Fysiologi Huddinge

Här har vi samlat generell information till dig som arbetar utanför Karolinska universitetssjukhuset och remitterar till oss. Vi är inriktade på patienter med behov av specialistsjukvård men tar emot remisser med andra frågeställningar också. Ca 6% av våra undersökningar under 2023 hade primärvården som avsändare.

Du kan remittera patienter till oss för vilo-EKG, arbetsprov, ergospirometri, ekokardiografi (transthorakalt, transesofagealt, stress), kärlduplex, perifer cirkulationsutredning, spirometri, MR Hjärta, långtidsregistrering av EKG, TILT.  

Remiss

Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare och post. Remisserna behandlas och besvaras i vårt röntgensystem och därifrån länkas svar till TakeCare alt skrivs ut och skickas med post till remitterande enhet.  

Innehåll remiss

Remissen ska innehålla korrekt, aktuell och relevant information om patienten för att möjliggöra adekvata bedömningar av undersökningen. Förkortningar ska undvikas. Hänvisning till journaltext medför stort extraarbete och undanbes. Viktigt med kontaktuppgifter till dig som remittent (ej via växel el dyl) så att vi kan få kontakt vid ev frågor samt tidsram när undersökning önskas (om ej standard, dvs 12 veckor, motivering i remisstext varför undersökning behöver göras mer skyndsamt).

Kontakt med oss vid frågor:

Telefon växel: 08-123 70 000, be att få bli kopplad till Klinisk Fysiologi.


Väntetider (uppdaterade 2024-03-26) 

Samtliga remisser genomgår en medicinsk bedömning avseende indikation och prioriteras utifrån remissinformationen hur snabbt undersökningen behöver utföras. Omfattning av väntetider inkluderad ej akuta/högprioriterade remisser vilket står för ungefär 30% av alla våra undersökningar. 
Under respektive undersökningsrubrik hittar du undersökningsspecifik information.  

 • Arbetsprov – 95% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • Vilo-EKG – 100% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • Spirometri – 75 % (71 %) av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • Ergospirometri 94 % av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • Holter 98 % av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • TILT 96 % av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • MR-hjärta 63 % (51 %) av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • PCU 95 %’Myokardskint 87 % (71 %) av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • Eko-ACHD 98 % av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • Stresseko 59 % (44 %) av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • Ekokardiografi – transthorakalt (TTE) – 74% (70 %) av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • Ekokardiografi – transesofagealt – 100% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • Kärlduplex – 100% av våra remitterade patienter har utfört undersökning inom grundprioritering +/- 30 dagar

 

 • Akuta undersökningar inneliggande utförs inom 24 timmar, polikliniska inom 1 vecka. Ca 30% av våra undersökningar är akuta, inom ekokardiografi är andelen remisser 40%.
Det är viktigt att patienten är informerad om hur undersökningen går till innan remissen skickas.

 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till ME Klinisk Fysiologi Huddinge

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Medicinsk Enhet Klinisk fysiologi C1:88
Hälsovägen, Huddinge
141 86 Stockholm