PDA - Öppetstående ductus arteriosus

Öppetstående ductus arteriosus, PDA, eller kort och gott "ductus", betyder att fosterförbindelsen mellan stora lungpulsådern och stora kroppspulsådern inte slutit sig på ett normalt sätt.

Tillståndet drabbar främst för tidigt födda barn och kan leda till en "omvänd shunt", det vill säga att blod som redan passerat lungorna pumpas tillbaka till lungcirkulationen. Det kan i sin tur leda till att blodet stockar sig i lungorna och det samlas vätska. På röntgen ser lungorna då vita ut, som vid lungödem.

Utredning

Diagnosen "ductus" ställs dels genom att man hör ett typiskt blåsljud när man lyssnar med stetoskop och dels genom ultraljud av hjärtat då man kan se förbindelsen, mäta hur stor den är och värdera blodflödet.

Symtom

Symtomen på en betydande ductus-förbindelse är svängande syresättning, stigande syrgasbehov och andningsproblem sekundärt till vätska i lungorna.

Behandling

Behandlingen är symtomatisk med andningsstöd, syrgas, CPAP eller respirator, och vätskedrivande medicin vid behov. Det finns också riktad behandling för att hjälpa gången att stänga sig. Då får barnet ibuprofen, samma substans som ingår i smärtmedicin, som en kur under 3 dygn. Ibuprofen kan ges både intravenöst eller via matsonden. I sällsynta fall kan gången behöva slutas genom operation. Om det går att vänta så är det bäst. De allra flesta förbindelser stänger sig spontant när barnet närmar sig fullgången tid, det vill säga när barnet egentligen skulle ha fötts.

Text: Kajsa Bohlin Blennow, Leg. läkare

Läs mer