Remissinformation Specialistmottagning barn och unga Liljeholmen

Specialistmottagning barn och unga Liljeholmen är en del i vårdkedjan för barn och ungdomar.

Vi är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus öppenvård. På mottagningen arbetar barnläkare, barnsjuksköterskor, undersköterskor, dietist, logoped,  psykolog, fysioterapeuter, kurator och medicinska sekreterare.

Vi tar emot remisser från specialistmottagningar, barnakutmottagningar och vårdvals-BUMM. BVC, vårdcentral och skolläkare ska främst remittera till vårdvalsmottagningar. 

Vi utreder och behandlar barn och ungdomar inom följande områden:

  • Svårare astma och allergier
  • Mag- och tarmbesvär med erbjudande om mag-tarmskola
  • Skallavvikelser
  • Familjär hyperkolesterolemi
  • Barn som exponerats för vissa läkemedel under graviditet/amning
  • Sakrala gropar
  • Ätovilja
  • Obesitas