Degenerativ ryggkirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset är ett regionalt centra för ryggkirurgi inom halsrygg, bröstrygg och ländrygg.  

Vår verksamhet

Vi tar hand om akuta och planerade operationer av så kallade degenerativa tillstånd i ryggen. Till dessa räknas spinal stenos och diskbråck. Dessa tillstånd kan förekomma i både halsrygg, bröstrygg och ländrygg.  

Spinal stenos 

Spinal stenos betyder förträngning av spinalkanalen (ryggradskanalen – där ryggmärg och nervrötter förlöper). Förträngningarna orsakas framför allt av att diskarna (mellankotskivorna) sjunker ihop, ligamentförtjockning och bennybildning runt diskarna och mellankotlederna. Besvärsbilden beror på var förändringarna sitter. Om förändringarna sitter i halsryggen kan de ge smärta i halsryggen och kraftnedsättning i armar och ben. Om förändringarna sitter i bröstryggen kan de kraftnedsättning i benen. Om förändringarna sitter i ländryggen ger de smärta i rygg och ben, men sällan någon påverkan på kraften i benen. Vid spinal stenos i ländryggen är de typiska symtomen smärta i benen vid gång, och att dessa besvär försvinner i sittande. Om symtomen är uttalade görs operation för att avlasta nervstrukturerna.  

Diskbråck 

Diskbråck förekommer i både halsrygg, bröstrygg och ländrygg. Besvärsbilden beror på var förändringarna sitter. Om diskbråcket sitter i halsryggen kan det ge smärta i halsryggen med utstrålning i en eller båda armar. Ibland kan det ge upphov till svaghet i armar och ben. Om förändringarna sitter i bröstryggen kan de ge utstrålande smärta och bröstkorgen och ibland kraftnedsättning i benen. Om diskbråcket sitter i ländryggen ger det smärta i rygg och ben. Om symtomen är uttalade görs operation för att avlasta nervstrukturerna.  

Diskbråck i ländryggen kan i sällsynta fall vara mycket stort och då ge påverkan på urinblåsans tömningsförmåga, ett så kallat cauda equinasyndrom. Det kräver oftast akut operation med avlastning av nervstrukturerna.  

Operation  

Val av operationsmetod bedöms individuellt. Operation kan ske med så kallad öppen eller minimalinvasiv teknik. Ibland sätts implantat in för att stabilisera de opererade strukturerna.