Akut ryggkirurgi och trauma

Karolinska Universitetssjukhuset är ett lokalt, regionalt och nationellt multitraumacenter. Traumacentrum Karolinska är Sveriges största enhet för omhändertagande av svårt skadade patienter där ca 1800 traumafall omhändertas varje år.  

Vår verksamhet 

Till Karolinska Universitetssjukhuset överförs patienter från hela regionen och vi opererar i genomsnitt 75 ryggfrakturer varje år. Till denna grupp inkluderas även lågenergitrauma där patienten ådragit sig ryggfraktur vilken behöver opereras pga smärta och instabilitet. Syftet med operation är att minska smärta, förhindra deformitet och ev neurologisk påverkan. 

Val av operationsmetod bedöms individuellt men vi tillämpar också navigerad instrumentering samt mikrokirurgiska tekniker, allt för att operationen skall bli så säker som möjligt.  

Vår enhet bedömer och opererar även andra akuta ryggkirurgiska åkommor som förträngning av spinalkanalen exempelvis vid diskbråck eller infektion. Då det blir trångt för ryggmärgen och dess nervrötter kan man få nedsatt känsel i ben, problem med urintömningen och även motoriska bortfall. Dessa diagnoser kan kräva skyndsam handläggning där vår ryggkirurgiska konsult finns tillgänglig dygnet runt. 

Många av dessa patienter har ofta hög samsjuklighet vilket kräver avancerad sjukvård både före- och efter operation vilket kan tillgodoses på Karolinska Sjukhuset.   

Vårt team 

Vår enhet har lång och gedigen erfarenhet av akuta ryggkirurgiska bedömningar och ingrepp. Vi har hög tillgänglighet där vår konsult svarar dygnet runt för brådskande frågeställningar och vi hjälper andra sjukhus i mellan-Sverige med akuta och icke-akuta ryggkirurgiska bedömningar.