Neuroortopedi

Vår verksamhet

Upp till 18 års ålder följs barn med neuroortopediska tillstånd som CP och MMC mm regelbundet av barnortopeder. I vuxen ålder fanns tidigare ingen strukturerad uppföljning utan man var hänvisad till att söka hjälp på sitt närmsta sjukhus. Vi har nu samlat kompetens för att bättre kunna hjälpa denna patientgrupp. På vår s.k HAB mottagning (vuxenhabiliteringsmottagning) bedömer vi patienter i team tillsammans med en erfaren barnortoped, rehabläkare och vid behov även ortopedtekniker. Vi kan då erbjuda remiss för botox, förbättring av ortoser eller rullstol alternativt planerar vi ortopedkirurgiska ingrepp som osteotomier eller sentransfereringar 

Vårt team 

Våra behandlingar innebär ofta successiva korrektion och upprepade operationer där man stegvis korrigerar felställningar. För att uppnå ett gott resultat med behandlingen är det helt avgörande att kunna samarbeta i team med medarbetare från olika professioner. I vårt team ingår därför följande specialister:

 • Ortopedkirurger
 • Sjuksköterskor
 • Undersköterskor
 • Fysioterapeut
 • Ortopedtekniker
 • Infektionskonsulter
 • Arbetsterapeut
 • Koordinator
 • Rehabläkare
 • Kurator
 • Plastikkirurger
 • Operationsplanerare 

Viktor Lindgren, Överläkare

Henrik Lundblad, Överläkare

Mathias Mosfeldt, Specialistläkare

Lotta Thur, Överläkare

Jan Van Kerckhofen, Specialistläkare

Kontakt 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Ortopedi Trauma Mott 
eller per post:  

Deformitetscentrum Karolinska, DCK 
Mott Ortopedi, akut och traumakirurgi, A6:01 
Eugeniavägen 3, SOLNA 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
171 75 Stockholm