Artrosförebyggande korrektioner

Vår verksamhet 

Felställningar runt höft, knä eller fotled kan med tiden ge upphov till artros eftersom belastningen över leden inte är optimal. Vi gör korrigerande operationer (osteotomier) både i bäcken (PAO), höft, knä (HTO mm) och fotled. Vi använder oss då antingen av akut korrektion och fixation med platta eller märgspik eller av successiv korrektion med s.k. ringfixator. 

Vårt team 

Våra behandlingar innebär ofta successiva korrektion och upprepade operationer där man stegvis korrigerar felställningar. För att uppnå ett gott resultat med behandlingen är det helt avgörande att kunna samarbeta i team med medarbetare från olika professioner. I vårt team ingår därför följande specialister:

Ortopedkirurger
Sjuksköterskor
Undersköterskor
Fysioterapeut
Ortopedtekniker
Infektionskonsulter
Arbetsterapeut
Koordinator
Rehabläkare
Kurator
Plastikkirurger
Operationsplanerare 

Viktor Lindgren, Överläkare

Henrik Lundblad, Överläkare

Mathias Mosfeldt, Specialistläkare

Lotta Thur, Överläkare

Jan Van Kerckhofen, Specialistläkare

Kontakt

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Ortopedi Trauma Mott 
eller per post:  

Deformitetscentrum Karolinska, DCK 
Mott Ortopedi, akut och traumakirurgi, A6:01 
Eugeniavägen 3, SOLNA 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
171 75 Stockholm