Forskning och utbildning

Utbildning och handledning 

Studenter på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet utbildas varje termin inom ortopedi vid artroplastiksektionen med utbildningsmoment innefattande auskultation vid arbete på avdelning, mottagning och operation, samt föreläsningar inom området artros och ledproteskirugi. Vårdavdelningarna för ortopedi i Huddinge och Solna har en integrerad klinisk utbildningsavdelning (KUA). Där handleds studenter från läkar-, fysioterapeut-, arbetsterapeut och sjuksköterskeutbildningarna i interprofessionellt arbete med patiententomhändertagande i fokus. 

Artoplastiksektionens läkare är verksamma som instruktörer och föreläsare vid kurser för specialister i ortopedi, t.ex.” Hip Replacement Academy” och ”Knee Replacement Academy” och deltar vid nationella och internationella möten. 

Forskning 

Pågående forskningsprojekt: 

  • Forskning om infektioner vid ledproteser 
  • Forskning om operationssalsmiljö och infektioner 
  • Forskning om operationssnittets betydelse vid höftproteskirurgi 
  • Forskning om metall mot metallproteser vid höftproteser 
  • Forskning om faktorer som påverkar postoperativ kognitiv svikt efter höftproteskirurgi 
  • Utvärdering av nya ledprotesimplantat 
  • Utvärdering av funktion och nöjdhet efter knäproteskirurgi 

Läs mer på Medicinsk Enhet Trauma Akutkirurgi och Ortopedi FOUU

Register 

Vi rapporterar alla patienter som opereras till Svenska Ledprotesregistret och Svenska Skulder- och Armbågsregistret. 

Kontaktinformation 

Namn: Gunnar Sandersjöö 
Titel: Verksamhetschef FOUU ordförande 
E-post: gunnar.sandersjoo@regionstockholm.se 

Namn: Wilhelmina Ekström 
Titel: Studierektor för ST-läkare, adjungerad adjunkt, grundutbildningsansvarig (GUA) 
E-post: Wilhelmina.ekstrom@regionstockholm.se