Forskning och utbildning

Utbildning och handledning 

Inom sektionen har vi ett stort utbildningsuppdrag och handleder i den kliniska vardagen studenter, AT- läkare samt ST-läkare. Vi ansvarar för nationella kurser såsom BKT (Basal Kirurgisk Teknik), KUB-kurs i akut buk, ATLS (Advanced Trauma and Life Support) samt DSTC (Definitive Surgical Trauma Control).  
Vi handleder regelbundet läkarstudenter i fördjupningsarbeten med anknytning till akut- och traumakirurgi. De senaste åren har projekt omfattat handläggning av appendicit, riskbedömning vid akut laparotomi, kartläggning av hästolyckor samt förekomst och riskfaktorer för lungembolism efter trauma. 

Forskning

Vi arbetar med att bygga upp en starkare FoU-verksamhet med forskargrupper inom akut- och traumakirurgin. 
Inom sektionen bedrivs i samarbete med andra forskargrupper projekt inom bråckkirurgi, handläggning av akut kolecystit, återkopplingens betydelse för det kirurgiska lärandet, posttraumatisk blödning, samt akut laparotomi. 
Ett projekt har precis startat med uppföljning av patienter efter skallskada. Detta projekt kommer att ha betydelse för rehabilitering av denna patientgrupp. 
Inom sektionen arbetar för närvarande en docent, samt 5 disputerade kirurger. 

Fakta FoU

Läs mer på Medicinsk Enhet Trauma Akutkirurgi och Ortopedi FOUU

Kontakt

Namn: Gunnar Sandersjöö 
Titel: FOUU ordförande ME2 
E-post: gunnar.sandersjoo@regionstockholm.se