Lambå- och mikrokirurgi

Det mikrokirurgiska teamet på sektionen för Plastik- och Kraniofacial kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset utför avancerade kirurgiska ingrepp med syfte att återställa kroppens funktion och utseende. Vi specialiserar oss på behandling av patienter med komplexa behov, såsom rekonstruktion efter trauma, onkologiska ingrepp, medfödda missbildningar och sår av andra orsaker. Ett av våra mål är att skapa förutsättningar för andra kirurgiska specialiteter att behandla patienter med avancerade traumatiska skador eller cancer. Genom användning av mikrokirurgisk teknik flyttas olika typer av vävnader för att reparera och återskapa olika skador och defekter.

Förflyttning av vävnad, så kallad "lambåkirurgi", innebär att vävnad flyttas från en del av kroppen till en annan. Den vävnaden som flyttas kan vara hud, muskel, ben eller en kombination av dessa vävnader. Vävnaden flyttas tillsammans med de blodkärl som försörjer den. Vävnaden kan antingen flyttas lokalt genom att dess kärlförsörjning bibehålls, vilket kallas stjälkad lambå, eller som en fri lambå, där kärlen delas och kopplas på kärl på en annan del av kroppen. Eftersom kärlen endast är några millimeter i diameter används mikroskop för att sy kärlen mot mottagarkärlen, därav namnet mikrokirurgi.

Huvud- hals regionen

Operationer av tumörer i huvud-hals regionen resulterar ofta i komplexa defekter som kräver avancerade mikrokirurgiska ingrepp för att återställa både funktion och utseende. Vid tumörer som angriper munbotten och tungan rekonstrueras dessa defekter med fria lambåer från underarmen eller låret. Tumörer kan också angripa käken och i dessa fall flyttas del av underbenet med mikrokirurgisk teknik för att återskapa käkbenet. Vid defekter som involverar hjärnhinnorna används fria lambåer som inkluderar muskel och muskelhinna för att täta defekterna. Vi utför även rekonstruktion av övriga delar av ansiktet såsom läpp- och näsrekonstruktion. För rekonstruktion av örat se avsnitt ”mikroti”.

Extremiteter

Frakturer i övre och nedre extremiteter kan ibland vara komplicerade med omfattande skador på muskler och hud. För att ortopeden framgångsrikt ska kunna behandla dessa frakturer krävs att benet täcks av vävnad med bra blodförsörjning. I dessa fall kan vi med mikrokirurgisk teknik flytta hud och/eller muskler för att täcka frakturen och underlätta läkningen. Vid vissa trauman saknas benvävnad och så kan också vara fallet efter vissa tumöroperationer (läs mer under ”sarkom”). Vi kan då tillföra ny benvävnad med mikrokirurgisk teknik. Vi utför även rekonstruktion av muskler, senor och nerver för att bevara eller återställa funktion.

Bröstkorg

En av de vanligaste mikrokirurgiska operationerna vi utför är DIEP (deep inferior epigastric artery perforator flap). Denna operation innebär att man med mikrokirurgisk teknik flyttar hud och underhudsfett från nedre delen av buken för att skapa ett nytt bröst efter bröstcancer. Vi använder även andra typer av lambåer för bröstrekonstruktion, läs mer under avsnittet ”bröstkirurgi”. Vissa tumörtyper kan vara väldigt aggressiva och kräva att man tar bort stor del av bröstkorgen (läs mer under avsnittet ”sarkom”). I dessa fall kan vi täcka defekten med stjälkade lambåer från ryggen och buken eller med en fri lambå, ofta från låret. I de fall man behöver ta bort revben kan dessa ersättas av syntetiskt material och sedan täckas av en lambå. Vi hjälper även thoraxkirurgen i de fall operationssåret vid bröstbenet ej läker. Vi använder då bröstmuskeln eller muskel från buken för att underlätta läkning över hjärtat.

Buk, underliv

Vid cancerkirurgi där man gör en utrymning av lilla bäckenet, som vid rektalcancer och vissa gynekologiska tumörer, behöver man fylla ut den defekt som bildas samt återskapa bukvägg och täcka eventuella huddefekter. Vi kan då använda oss av stjälkade lambåer från låret, buken eller sätesregionen beroende på hur omfattande defekten är. I vissa av dessa fall utför vi också rekonstruktion av vagina. Vid större bukväggsbråck eller vid de tumöroperationer stor del av bukväggen avlägsnats kan vi återskapa bukväggen med hjälp av stjälkade lambåer bestående av muskel, muskelhinna och hud. I vissa av dessa fall kombineras lambårekonstruktionen med biologiska- eller syntetiska nät. Med hjälp av stjälkade- och fria lambåer kan vi också återskapa manlig genitalia, läs mer under avsnittet ”könsbekräftande kirurgi”.

Rygg, sätesregionen

Vid förlamning och andra neurologiska tillstånd försämras förmågan att avlasta vissa områden på kroppen adekvat. Detta kan resultera i trycksår. De flesta trycksår läker spontant genom att avlasta området och god sårvård. Om läkningen avstannar kan vi rekonstruera defekterna med hjälp av stjälkade lambåer från låret eller sätesregionen. Barn som föds med ryggmärgsbråck kan i vissa fall sakna mjukdelar och hud över ryggmärgen. Dessa tillstånd behandlas av neurokirurgen och vi kan hjälpa att täcka defekterna med stjälkade lambåer från sätesregionen eller ryggen. Vi samarbetar även med rygg- och neurokirurger där vi hjälper till att täcka defekter över ryggraden med hjälp av stjälkade muskel- och hudlambåer från ryggen.

Replantation

Vid traumatiska amputationer av kroppsdelar kan man göra försök att replantera vävnaden med mikrokirurgisk teknik. För att detta ska lyckas får inte vävnaden vara allt för skadad, det måste finnas bevarade blodkärl att sy och det får inte ha gått för lång tid från skadan. Amputatet ska i väntan på replantationsförsök förvaras inlindade i natrium-kloridindränkta kompresser som läggs i en påse som sluter tätt. Påsen med amputatet förvaras i kylskåp eller i behållare med isvatten. Det är viktigt att amputatet inte kommer i direktkontakt med is för att undvika frysskador. Målet är att amputatet ska hålla ca 4°C. Detta gör att syrgasbehovet i vävnaden minskar och en replantation kan då lyckas även om det gått längre tid efter amputationen. Störst chans att lyckas är om man utför replantationen inom 6 timmar efter skadan, men det finns lyckade replantationer även upp till 24 timmar efter skadan. Läs mer under avsnittet ”replantation