Hudtumörer

Hudtumörer är mycket vanliga och hör till de tumörsjukdomar som ökar snabbast i Sverige. Det beror huvudsakligen på den skadliga effekten av solljus. För att minska risken för hudcancer är det viktigt att skydda sig mot solen, speciellt mitt på dagen när det är som starkast och under vistelse i soliga länder. Barn är extra känsliga. Även solariesolning ökar risken för hudcancer.

De flesta hudtumörer diagnosticeras och behandlas på hudmottagningar och vårdcentraler. På Karolinska universitetssjukhuset samarbetar plastikkirurger med erfarna hudläkare, onkologer, öron-näsa-hals-specialister och patologer för att ta hand om framför allt avancerade hudtumörer. Varje vecka har vi en gemensam hudtumörkonferens för att planera lämplig behandling.

Vad opererar vi på Plastikkirurgiska enheten?

Kortfattat opererar vi hudtumörer där det behövs plastikkirurgisk kompetens. Det innebär stora tumörer och tumörer i till exempel ansiktet där det inte med lätthet går att sy ihop såret.

Maligna melanom  -  vid melanom med tjocklek över 1mm gör vi utvidgad excision (kompletterande kirurgi för större marginaler) och portvaktskörteloperationer.

Skivepitelcancer – stora skivepiteltumörer, främst om de finns i ansiktet eller på skalpen, opereras hos oss.

Basalcellscancer – opereras hos oss om de inte kan behandlas på hudmottagning eller annan mottagning. Vi rekonstruerar sår efter så kallad Mohskirurgi i ansiktet. Det är vanligen svåravgränsade eller stora/återkommande tumörer på känsliga platser som behöver lagas med rekonstruktiv plastikkirurgisk teknik, till exempel hudtransplantationer eller olika vävnadsförflyttningar (lambåer).

Vi kan också erfarna mikrokirurger som kan laga stora sår efter tumörer som växer ner i djupare områden under huden genom att flytta dit vävnad från annan del av kroppen och sy ihop små blodkärl i mikroskop.

Viktig information

De senaste åren har vi sett en ökning av, främst äldre, patienter med mycket avancerade och svårbehandlade hudtumörer. Vi rekommenderar alla med hudförändringar som förändras eller växer att söka för bedömning hos allmänläkare eller hudläkare. Hudtumörer växer till en början långsamt och de bör behandlas medan det kan göras med enkel teknik - så att man inte behöver avancerad kirurgi hos oss.