Bukplastik

Vem lämpar sig för bukplastik?

Efter stor viktnedgång har många personer problem med överskottshud på buken. Hudöverskottet kan leda till besvär med hygienen, svampinfektioner, eksem, svårigheter att röra sig och hitta kläder samt psykosociala problem.

För att åtgärda överskottshud på buken kan man genomgå ett kirurgiskt ingrepp där man löser huden på buken från bakomliggande muskulatur och därefter tar man bort hudöverskottet i bukens nedre del, en så kallad bukplastik.

Kriterier

På plastikkirurgiska enheten på Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder vi bukplastikoperation till patienter med stora funktionella besvär av sitt hudöverskott och som uppfyller följande kriterier:

  • BMI under 27.
  • Hudöverskott i nedre delen av buken som mäter minst 5 cm. Mätes i stående från basen på hudöverskottet på dess insida och till dess mest nedhängande del.
  • Viktstabil i minst 6 månader.
  • Icke-rökare

Då en bukplastik är ett stort kirurgiskt ingrepp så måste även patientens allmäntillstånd tillåta omfattande kirurgi.

Remiss

Patienter som uppfyller ovanstående kriterier är välkomna med en remiss för bedömning. Remisser ska inkludera ovanstående uppgifter gällande funktionella besvär, BMI, hudöverskottets omfattning och vikthistorik samt bilder på buken tagna framifrån och från sidan i stående.

Hur går operationen till?

Vid en bukplastikoperation kommer man in till Karolinska Universitetssjukhuset på morgonen samma dag som operationen. Din operatör kommer träffa dig innan operationen och göra markeringar hur operationen kommer gå till. Operationen tar ca 2-3 timmar. Under operationen får de flesta dränageslangar som sedan sitter kvar i 1-3 dagar efter operationen. Man kan behöva gå hem med dränagen. Efter operationen stannar man på sjukhuset 1-3 dygn för observation. Efter operationen ska man använda en bukgördel under 4-6 veckor. Sjukskrivningstiden varierar beroende på arbete, men vid tungt fysiskt arbete så sjukskrivs man 4-6 veckor.