NHV - Behandling av barn med cochleaimplantat

Medicinsk enhet Öron näsa hals hörsel balans inom Tema ARM på Karolinska Universitetssjukhuset är ensamutförare för NHV-tillståndet att behandla barn med cochleaimplantat.

NHV-uppdragets omfattning och avgränsning

Diagnoskod/er, definitioner och avgränsning

Beskrivning av övergripande vårdprocess 

För mer information om nationell högspecialiserad
vård inom regionen – Nationell högspecialiserad vård - Region Stockholm.

Remissinformation

Remiss alternativt Remiss enligt Riksavtal/Betalningsförbindelse sänds till:
Medicinsk enhet Öron näsa hals hörsel och balans B61
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Elektronisk remiss i TakeCare:
Vårdenhet H Öron näsa hals Remiss

Patientinformation

Barn med medfödd dövhet kan utveckla hörsel och talspråk i varierande grad efter att ha fått CI. Förutsättningarna för hörsel- och talspråksutvecklingen är extra gynnsamma om barnet får CI i tidig ålder (cirka 5 - 12 månader).

Hörseltest av nyfödda, så kallad hörselscreening, genomförs nu i hela Sverige, vilket betyder att man kan upptäcka de hörselskadade barnen när de endast är några få veckor eller månader gamla. Det innebär att barn med hörselnedsättning eller dövhet på ett tidigt stadium kan få hörapparat och/eller CI. Medelåldern för medfött döva barn vid CI-operation har sjunkit de senaste åren.

Barn får vid behov bilaterala CI, det vill säga ett till vardera öra, sedan några år tillbaka. Vår pågående forskning har visat att barnen då kan utveckla riktningshörsel samt att majoriteten också hör bättre i bullriga miljöer.

Det är många faktorer som har betydelse för hörsel- och talspråksutvecklingen. Orsaken till dövheten, grad av hörselnedsättning, hörapparatanvändning, förekomst av tilläggshandikapp och andra individuella och miljömässiga faktorer.

Föräldrarnas engagemang och stöd är viktigt för barnets hörsel- och talspråksutveckling och dessutom finns det behov av professionellt stöd (hörselhabilitering).

Barn som opererats tidigt får ofta en god talspråksutveckling med hjälp av sitt implantat/sina implantat. Om de saknar ytterligare funktionsnedsättningar så kommer de i genomsnitt ikapp jämnåriga med normal hörsel när det gäller talad svenska. Däremot blir hörseln inte normal och i miljöer med störande omgivningsljud blir det väldigt svårt och ofta omöjligt att kommunicera med tal. För andra barn kan syftet med operationen vara att erbjuda varseblivning och tillgång till omgivningsljud.