Balansundersökningar Solna

Vid läkarbesöket undersöks balansfunktionen bl.a. genom observation om det finns ofrivilliga ögonrörelser (= nystagmus).

Balansorganen styr ögonen kompensatoriskt. Vid huvudrörelser styr balansorganen ögonen i motsatt riktning, så att bilden av omgivningen ligger kvar på samma ställe på ögats näthinna. Därmed kan vi se klart även vid huvudrörelser.

Inför undersökning eller behandling

Nystagmus

Vid störd balansorganfunktion uppstår i stället ofrivilliga, icke-kompensatoriska ögonrörelser (= nystagmus). Att observera förekomst av eventuell nystagmus är därför en användbar metod att spåra och påvisas störningar i balansorgan/balansnerv. Ett bra hjälpmedel för denna undersökning är en ögonmask med kameror som har infrarött ljus ("video-goggles").

Vid test av balansorganets funktion på balanslaboratoriet görs en mer exakt kartläggning av hur olika delar av balansorganet fungerar. Balansorganet har fem delar, tre båggångar och två hinnsäckar. Båggångarna känner av huvudets vinkelaccelerationer ("vridningar") och hinnsäckarna känner av huvudets linjära accelerationer. För mätning av båggångsfunktion används kaloriskt prov. Stimuleringen sker genom spolning i hörselgången med varmt respektive kallt vatten. Fungerar båggången uppstår vid stimuleringen måttlig rotatorisk yrselkänsla med nystagmus. Genom att registrera nystagmus hastighet kan funktionen i höger öras båggång jämföras med funktionen i vänster.På så sätt kan eventuellt nedsatt funktion i ena örat fastställas.

Under undersökning eller behandling

Kaloriskt prov

För mätning av hinnsäcksfunktion används test av VEMP (vestibular evoked myogenic potentials). Stimuleringen sker med ljud, antingen via hörtelefoner eller med vibration mot skallen. Fungerar hinnsäckarna kan muskelreflexer avläsas med påklistrade elektroder över halsmuskler respektive under ögonen. Finns det störd hinnsäcksfunktion så saknas denna muskelreflex från det sjuka örat. Vestibular Evoked Myogenic Potentials.

Efter undersökning eller behandling

Ett annat test av hinnsäckfunktion är mätning av den subjektiva visuella horisontalen. I ett mörkt rum försöker patienten med hjälp av en fjärrkontroll ställa en tunn ljuslinje horisontellt. Testet görs först när patienten sitter rakt upp och sedan också när stolen lutar åt höger respektive vänster. Finns det en störd hinnsäcksfunktion placeras ljuslinjen lutande år ena hållet i stället för horisontellt.