Hörselundersökningar Barn och ungdom Rosenlund

Hörselmätningar kan utföras med högtalare, hörlurar samt benledare (en ljudvibrator som placeras bakom örat). Mätningarna kan också användas som verifieringsmätningar med och utan hörapparat.

Hörselmätningar på barn 0-5 år

På de minsta barnen utförs observationsaudiometri. Audionomen presenterar ljud antingen från högtalare eller från hörlurar. Under denna mätning får barnet gärna sitta i en förälders knä. Det finns bildskärmar placerade på båda sidor om barnet. Olika ljud presenteras och när barnet visar en reaktion på ljudet visar audionomen en bild som belöning. Barnet lär sig snabbt sambandet mellan ljud och bild, vilket gör att barnet tittar på skärmen när ett ljud hörs. I de fall ljud presenteras från högtalare är det viktigt att föräldern sitter alldeles still och inte visar med vare sig kroppspråk eller mimik att ljud hörs.

När barnen blivit lite äldre kan de i stället utföra lekaudiometri. Audionomen och barnet tränar tillsammans så att barnet lär sig att bygga med en kloss varje gång ett ljud hörs i hörlurarna.

Hörselmätningar 6-20 år

När barnet blivit 6-7 år brukar det kunna medverka till ton- och talaudiometri på samma sätt som en vuxen. Vid tonaudiometri trycker barnet/ungdomen på en knapp när ett ljud hörs. Vid talaudiometri upprepar barnet/ungdomen de ord eller meningar som spelas upp.

Inför undersökning eller behandling

Vad orsakar nedsatt hörsel?

Orsakerna till att man hör sämre kan vara många. Den vanligaste är att kroppen och hörselorganen åldras. Sjukdomar, skador eller ärftliga förändringar i örat är andra vanliga orsaker. Hur besvären behandlas beror på var i örat problemen uppstått.

Under undersökning eller behandling

Hörseltest på små barn 0 - 4 år Observationsaudiometri

Barnet kan sitta i förälderns knä. Högtalare och bildskärm finns på båda sidor om barnet. När barnet reagerar på ljudet visas en bild som "belöning" vilket gör att beteendet förstärks. Barnet lär sig snabbt sambandet mellan ljud och bild, vilket gör att barnets blick dras till skärmen varje gång ett ljud hörs.

Lekaudiometri

Barnet får höra ljud från högtalare på var sida eller genom ett par hörlurar. Audionomen som utför testet lär först barnet att flytta en kloss eller annan leksak varje gång som ljudet hörs.

Tonaudiometri

Tonaudiometri är den vanligaste hörselundersökningsmetoden. Toner med olika styrka och frekvens presenteras i hörlurar. Du svarar med att trycka på en knapp när du hör minsta lilla signal. Den nivå där tonen nätt och jämt är hörbar noteras i ett audiogram som en bild av din hörsel.

Talaudiometri

Förmågan att urskilja tal kan bedömas med olika taltester, t ex taltest där ett störande ljud samtidigt hörs. Detta för att efterlikna verklig miljö med bakgrundsljud och på så sätt spegla graden av problem att höra i bullrig miljö.

Impedansmätning

Här vill man undersöka hur trumhinna och mellanöra fungerar. En tättslutande propp placeras i hörselgången, en ton hörs och lufttrycket i hörselgången ändras lite (känns ungefär som när det slår lock för örat). Därefter undersöks responsen i en av mellanörats små muskler. Genom att ge några relativt starka signaler kan vi se  stapediusmuskelns reflex.

OAE - otoakustiska emissioner

OAE är ett sätt att testa inneörats funktion. Ljudklickar ger upphov till ett svagt eko från ett friskt öra och används som ett komplement till övriga hörseltest. Testet används även vid hörselscreening på nyfödda barn.

Efter undersökning eller behandling

Provsvar bedöms och du för information av din läkare. Åtgärd diskuteras och eventuell remiss skrivs.