Kvalitet

Inom Omvårdnadsområde Huddinge har vi som mål att erbjuda dig vård av hög kvalitet. För att förebygga vårdskador och för att arbetet ska bedrivas riskförebyggande görs regelbundna kvalitetsuppföljningar. Resultat på mätningarna kan följas i Tableau ner till enhets och yrkesnivå och dessa mätningar är en plattform för verksamhetens systematiska förbättringsarbeten.

Kvalitets-och Omvårdnadsmål finns på alla enheter och beskrivs på deras externa sidor. Vi vill respektera patienternas självbestämmande och integritet och därför genomföra vården i samarbete med våra patienter och vill därför att de tar del av de kvalitetsmål som finns på den enhet de vårdas.