Tomas Majing

Biträdande överläkare på neuroanestesin i Solna

Mitt jobb är fantastiskt skoj, intressant, utvecklande och fortfarande tycker jag varje dag att det är roligt att gå till jobbet.

Vad jobbar du med?

- Jag är narkosläkare (biträdande överläkare) och arbetar på neuroanestesin, där jag också är områdesansvarig läkare för medicinska frågor. Innan jag kom till Karolinska Solna 2005 arbetade jag 20 år på S.t Görans sjukhus. Jag har gått den långa vägen kan man säga. Efter naturvetenskaplig linje läste jag till och jobbade som undersköterska, därefter som sjuksköterska på St Göran-akuten. Vid 27 års ålder börjande jag studera till läkare på Karolinska Institutet.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

- Morgonen börjar med att vi träffas 07.30 för avrapportering från nattjouren. Därefter går alla till sina enheter och ser över aktuellt operationsprogram för dagen. Vi går igenom dagens patienter, om något ändrats och sen rullar det igång på neurooperation och på neuroröntgen. I och med att vi både har planerade och akuta patienter i vårt flöde kan programmet se ut på ett sätt på morgonen och sen ändras eftersom. De akuta ingreppen varierar t.ex. halsryggsskador, blödningar i hjärnan, akut intrakraniell monitorering eller akuta röntgenfall.

- Som anestesiläkare träffar jag också patienter inför sövning, så kallad pre-anestesibedömning. Jag är också med och utbildar ST läkare, samt övrig personal både i seminarieform och "bedside". På anestesiläkarrummet på plan 7 har vi många intressanta dagliga diskussioner, där olika ämnen och fall gås igenom. Operationsenheten på plan 7, hus 3 på NKS är en enhet med totalt 11 op-salar (ortopedi, öron/näsa/hals, neurokirurgi och thoraxkirurgi). Sammanhållning, samarbete och gemenskap, samt utbyte av kunskap är nu mycket bättre när vi är placerade på samma ställe, istället för som tidigare spridda satellitenheter.

Berätta om något spännande eller ovanligt du varit med om yrkesmässigt?

- Jag tänker direkt att det är ju spännande hela tiden mitt jobb. Mitt jobb är fantastiskt skoj, intressant, utvecklande och fortfarande tycker jag varje dag att det är roligt att gå till jobbet. Det sker både ovanliga och spännande saker hela tiden. Efter min AT-tjänstgöring arbetade jag några månader i Hammerfest i Nord-Norge som distriktsläkare. Där var det utmaningar varje dag. Jag arbetare också som narkosläkare på ambulanshelikoptern i två år, vilket var kanske lite extra spännande då inget är givet om vad dagen kommer att innehålla.

Vad är det bästa med din arbetsplats?

- Arbetsuppgifterna och arbetskollegorna. Vi har otroligt kompetent och fin personal uppe på neuro-operation, alla personalkategorier!