Sandra Larsson

Undersköterska med ansvar för anestesimottagningen i Huddinge

Vi blir lite enhetens ansikte utåt, för det är vi som träffar dem i vaket tillstånd kan man säga

Vad jobbar du med?

- Jag har hand om anestesimottagningen i Huddinge. Jag är undersköterska och studerade till det när jag kom till Sverige från Chile som 18 åring, 1989. Jag gjorde praktik på IVA i Huddinge och där blev jag kvar fram till 2007. Sedan dess har jag haft specialuppdraget att koordinera anestesimottagningen.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

- Klockan 08.00 börjar jag med att öppna alla datorer och ta fram dagens program med bokade patienter som vi vet ska komma. Jag skriver ut det till mig själv och till de anestesiologer som jobbar den dagen samt markerar kommentarer som är viktiga. De flesta kommer hit nära inpå sin operation. Under Covid pandemin, har vi bara patienter inbokade för två veckor i taget för att snabbt kunna planera om utan att det ska påverka så många. Jag har två stationerade anestesiläkare, en specialist, och en ST-läkare hos mig. Har vi mer än 30 patienter en dag räcker inte personalen. Då är det min uppgift att ringa till driften för förstärkning. Vi har även barn som ska bedömas, kanske 8 till 10 per dag, men de går på ett annat läkarlag.

- Här passerar ungefär till 290 patienter i veckan och dagarna ser lite olika ut. Jag koordinerar med rätt patienter till rätt läkare, sköter bokningarna i journalsystemet och försöker hitta lämpliga tider för att sprida ut patienterna på dagen så att alla inte är här samtidigt. Infektionskänsliga och barn ska prioriteras, och vissa behöver tolk. Det är roligt att träffa så många olika människor, patienter, vårdledare, vårdkoordinatorer, assistenter, kirurger osv. Man är spindeln i nätet och servar hela huset.Vi blir lite enhetens ansikte utåt, för det är vi som träffar dem i vaket tillstånd kan man säga, skrattar Sandra.

- Förutom den dagliga driften uppdaterar jag lathundar på undersökningsrummen, introducera ny personal och studenter, hjälper till med olika projekt, funktionskontrollerar akutvagnen samt servar och se över de hjälpmedel vi har här, tex nålväskan, defibrillator, osv.

- Det blir en hel del patientkontakt och kommunikation också. Jag kollar upp att de fått information inför sitt ingrepp, om lösa tänder, fasta, EKG och att hälsodeklarationen är ifylld osv.

Vad är det bästa med din arbetsplats?

- Friheten säger Sandra. Jag har tydligt ansvar och sköter mig själv. Varje dag när jag vaknar på morgonen vill jag bara komma till jobbet. Jag får träffa så många fina människor och lär mig så mycket av alla anestesiologier. Ibland hinner vi fika en kortis och det är så kul när de berättar om sitt arbete. Det är kul att alla är nöjda. Vi fick jättefina siffror i utvärderingen från både patienter och läkare som arbetar här, 97% nöjdhet.