Niklas Jonsson

Biträdande överläkare, forskare och ST studierektor i Solna

Jag kan njuta av diskussioner om patienter där olika personer flikar in med sin syn och sina kompetenser och erfarenheter och att vi tillsammans skapar en helhet kring just det fallet.

Vad jobbar du med?

- Jag arbetar halvtid som ST-studierektor på PMI Solna och övriga tid är jag biträdande överläkare på neuro-operation och IVA-neuro och för tillfället forskar jag den tiden.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

- En arbetsdag för mig ser väldigt olika ut beroende på om jag arbetar som ST-studierektor eller forskar. Som ST-studierektor driver jag projekt tillsammans med ST-studierektor på Huddinge.
Just nu tittar vi på att skapa nivåbaserade målskrivningar för ST för varje Funktionsenhet. Som det ser ut i dagsläget finns inga delmål för ST-läkarutbildningen och vi vill skapa dessa så att både ST-läkaren själv och handledaren kan "bocka av" dessa under utbildningen. Det skapar en överblick över hur det går på de olika enheterna och ger möjlighet att följa den enskilde ST-läkarens progress.
Jag ansvarar också för hur ST-läkarens placeringar ska planeras in efter varandra. Det är ungefär 36 aktiva ST läkare inom PMI på Solna idag. Det är något av ett pussel att få ihop vem som ska randa sig var.

Jag forskar också. Projektet går ut på att se om det via biomarkörer går att detektera sepsis och akut njursvikt tidigare och bättre, ur ett intensivvårdsperspektiv. Att försöka monitorera behandlingen av sepsis för att till exempel kunna avsluta antibiotikabehandling tidigare och slippa onödiga sidoeffekter av antibiotikan.

Vad är det bästa med din arbetsplats?

- Det bästa är att det alltid finns någon att fråga om saker, den samlade kunskapen är extremt stor. Det märks till exempel på våra gemensamma morgonmöten. Jag kan njuta av diskussioner om patienter där olika personer flikar in med sin syn och sina kompetenser och erfarenheter och att vi tillsammans skapar en helhet kring just det fallet.