Emma Hjortsberg

Emma Hjortsberg, Vårdledare och operationssjuksköterska på Huvud-hals operation i Solna.

Vi utför avancerade lambå operationer och robotkirurgi här på Huvud-hals operation på Karolinska

Vad jobbar du med?

- Jag arbetar som vårdledare och operationssjuksköterska på Huvud-hals operation i Solna. Det är bra att både vårdleda och arbeta som operationssjuksköterska, för att behålla kompetensen i salsjobbet. Jag har arbetat här på ÖNH-operation i snart 14 år.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

- Att vara vårdledare är omväxlande och det gillar jag. Det handlar om att hålla koll på helheten, planera operationsprogram med passande personalteam, ta hänsyn till kompetens, utveckling och studenter så att alla får en bra och stimulerande dag. Jag börjar vid 7.00 med att kontrollera om operations-programmet fortfarande stämmer överens som jag lämnade det dagen innan. Det kan alltid hända saker under natten som gör att man omprioriterar. Då får vi planera om, kontakta sterilcentralen och be dem skicka andra instrument och så vidare.

Sjukfrånvaro, både bland personal och patienter leder också till att man får tänka om. Man får koordinera med operatörer och olika teman som kallar patienterna. Jag går också runt till de olika salarna och säkerställer att personalen kommit dit och börjat förbereda. Operationsprogrammet är stramt, det finns aldrig några marginaler så det gäller att hålla koll så att allting flyter under dagen. Komplikationer, såväl kirurgiska som annat runt omkring gör att man som vårdledare måste agera, för att utesluta strykningar måste man tänka utanför boxen och tex ta hjälp av andra enheter.

- Som operationssjuksköterska börjar jag dagen med att gå in på sal. De nya lokalerna här på NKS är bra med modern medicinskteknisk utrustning. Ett kirurgiskt ingrepp för en operationssjuksköterska börjar långt innan patienten läggs upp på operationsbordet. I egenskap av operationssjuksköterska planerar man salens "möblering". Vi kontrollerar att belysning, ventilation och luftfuktighet fungerar och avgör vilka medicintekniska apparater som ska tas in. Därefter går man igenom så att alla instrument och material stämmer överens med diagnos och planerat ingrepp samt ser till patientens omvårdnadsbehov. När operationen är klar gäller det att avveckla den på ett smart sätt, tex prioritera instrument för sterilisering så att de finns tillgängliga för nästa ingrepp av samma slag. Operationssjuksköterska ansvarar även för preparathanteringen och allt vad det innebär.

Berätta om något spännande eller ovanligt du varit med om yrkesmässigt?

- Jag vill lyfta en typ av ingrepp som vi gör här som jag inte tror att alla vet så mycket om. Det är lambå-operationer, ett nära samarbete med plastik och käkkirurger. Vi tar bort stora tumörer i öron- näs-, halsområdet och ersätter destruktionen med andra delar från kroppen såsom arm, ben, lår, skuldra, bröst. Ibland får vi klyva hakan på en patient för att komma åt tungan och tungbasen där stora tumörer utvecklats. Därefter kommer plastikkirurgen in och ersätter med en del av patientens underarm. Vävnad och blodkärl kopplas in, så kallade anastomoser, så att lambån/kroppsdelen lever vidare. Det här är mycket avancerad kirurgi, som startas tidigt på morgonen och ibland håller på över midnatt. Dessa typer av ingrepp gör vi varje vecka. Det är otroligt häftiga operationer som vi är väldigt bra på här på Karolinska Universitetssjukhuset och under hösten har vi även startat upp Robotkirurgi.

Vad är det bästa med din arbetsplats?

- Jag har ju varit här länge och jag måste säga att jag fastnat för patienterna. Det är ett så varierande och viktigt klientel att få hjälpa. Enheten har hela tiden erbjudit utveckling, och det gör att jag stannat kvar länge. Jag ser en stor vinst i att stanna kvar med tanke på trygghet, kompetens och patientsäkerhet för både för mig själv och patienter.

Variationen av ingrepp vi gör är viktig för mig. Vi har 4 olika flöden: ÖNH-onkologi, ÖNH-trauma, Bröst Endokrin Sarkom och KÄK/Kranio, så operationerna är aldrig samma från dag till annan. Vårt arbete består inte enbart av att laga trumhinnor, suga snor och ta bort polyper. Det heter öron, näsa och hals men här på NKS görs ingen otokirurgi om det inte handlar om cancer. Vi arbetar i bihålorna nära skallbasen, i munhåla, svalg, matstrupe och luftvägar samt halsens mjukdelar. Trots tuffa program och svårt sjuka patienter har vi på ÖNH god stämning. Vi kommer bra överens och samarbetar med alla i teamet från operatör, anestesiolog till sjuk- och undersköterskor. Vi jobbar tillsammans för att hinna med dagens program.

- Vi kan intubera det nästan ingen annan kan och vi operationssjuksköterskor kan göra en trakeostomi i sömnen.