THIVA och Thoraxoperation

Vi är en delad enhet med thoraxoperation och thoraxintensivvård (THIVA). Här opereras patienter med både medfödda och förvärvade hjärtfel. THIVA är en högteknologisk enhet som bedriver såväl elektiv som akut vård dygnet runt.

Vår verksamhet

Thoraxoperation

På Thoraxoperation utförs i huvudsak hjärt- och lungoperationer så som kranskärls-, klaff och lungcanceroperationer samt andra ingrepp i thorax. Verksamheten är i stor grad planerad och patienterna skrivs in på en thoraxkirurgisk vårdavdelning dagen innan operation. Den akuta delen av verksamheten innefattar patienter som drabbats av exempelvis akut-och svår hjärtsvikt, hjärtstopp, kardiogen chock och aortadissektion. En del patienter har så pass dålig hjärtfunktion att de är i behov av mekaniskt cirkulationsstöd, såsom ECMO eller hjärtpump.

Thoraxintensivvård

På Thoraxintensivvårdsavdelningen vårdas dels patienter efter genomgången hjärt-, lung- och kärlkirurgi men även patienter med mer komplexa tillstånd, så som patienter med akut hjärtsvikt och hjärtstillestånd.

Forskning och utbildning

Här hittar du information om FoU-verksamheten inom sektion THIVA och thoraxoperation. För dig som är forskare hos oss hittar du också senaste nytt här.
Läs mer här >>

Kontakta oss

Vårdenhetschef

Pauline Rylander Hagson

 

 

Sektionschef

Andreas Liliequist

Besöksadress

Thoraxintensivvård F7:75/C7:25

Thoraxoperation E7:67

Karolinska Universitetssjukhuset Solna