Välkommen till IVA Huddinge

Till oss kommer patienter som behöver övervakning och behandling dygnet runt i samband med mycket svårt sjukdomstillstånd, till exempel svåra infektioner eller efter ett omfattande kirurgiskt ingrepp som till exempel transplantationskirurgi, även barn.

Vår verksamhet

Vi är en högspecialiserad IVA-enhet med spetskompetens inom intensivvård av patienter med organsvikt efter stor kirurgi, organ- och benmärgstransplantation, intensivvård vid akut leversvikt, akut infektion och andra inflammatoriska sjukdomstillstånd.

Dessutom har vi allmän kompetens för intensivvård av barn och spetskompetens avseende intensivvård av barn efter organ- och benmärgstransplantation samt barn med leversvikt. IVA Huddinge har även spetskompetens inom behandling av akut njursvikt inklusive dialys.

Kontaktinformation

Vårdenhetschef

Pauline Rylander Hagson
E-post: pauline.rylander-hagson@regionstockholm.se

Sektionschef

Anna Somell 
Mail: anna.somell@regionstockholm.se

Besöksadress

B46, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge