Högspecialiserad smärtvård

Sektionen Högspecialiserad smärtvård är inriktad på behandling av cancer- och traumarelaterad smärta och neuropatisk smärta.

Vår verksamhet

Vi är specialinriktade på smärttillstånd som orsakas av sjukdomar eller skador. Vi är särskilt inriktade på tumör- och traumarelaterad smärta samt på smärta som orsakas av skada eller sjukdom i nervsystemet.

Besöksadress

Digitala besök via appen Alltid Öppet kan erbjudas alla patienter i Sverige. Fysiska besök erbjuds på Karolinska vägen 37 A i Solna.