Anmäl byte av lotnummer på ny kontroll i UnityWeb

Här kan du ange uppgifter om ny lot / loter på kontroller på din vårdenhet som skall registreras i UnityWeb.

Denna information behöver vi veta för att kunna utföra lotbyten:

Vårdcentral/avdelning

Namn, e-postadress och HSAID på dig som gör anmälan

Det är viktigt att du anger rätt kontrollot, nivå, börvärde och utgångsdatum

För PK krävs även uppgifter om stickans lotnummer

Du kommer att få ett mail när lotnumret är uppdaterat och ni kan registrera kontrollerna igen.

Anmäl ny kontrollot

Utgångsdatum 6 :