Provtagning av mikrobiologiska prov i Fecesrör

Patientanvisning för avföringsprov (feces) taget i Fecesrör. Används för provtagning till Clostridium difficile, Helicobacter pylori, parasiter och virus.

Inför provtagningen behövs

  • Fecesrör med sked, se bild
  • Transporthylsa, se bild
  • Remiss
  • Om provet ska skickas med post behövs transportkuvert med adress och porto

Observera, vid upprepade provtagningar bör proverna tas på olika dagar.

Provtagning

  1. Både fecesröret och transporthylsan ska vara märkta med namnetikett eller nummeretikett från remissen, alternativt skriv ditt namn och personnummer.

  2. Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Använd skeden och fyll fecesröret med 2-3 skedar avföring. Sätt tillbaka skeden i fecesröret och skruva på locket.

  3. Stoppa röret i transporthylsan och skruva på locket ordentligt. Förvara provet kallt (+2 till +8 grader) i väntan på transport.

  4. Fyll i datum och tid för provtagningen på remissen.

  5. Lämna provet snarast, helst samma dag, på närbeläget närvårdslaboratorium.

  6. Om provet ska skickas med post. Lägg provet och remissen i transportkuvertet och lämna i brevlåda eller på postkontor. Undvik fredagar och dag före helgdag eftersom ingen utdelning av post sker nästföljande dag.

Utskriftsvänlig version (svenska)