Patientanvisning, övervakad urinprovtagning

Karolinska Universitetslaboratoriet tar emot patienter för övervakad urinprovtagning inför drogtest på ett antal provtagningsenheter.

Som patient blir du remitterad av en läkare för övervakad urinprovtagning.

Ingen tidsbokning krävs.

Provtagningsenheter som utför övervakad urinprovtagning

Inför behandling

 • Medtag legitimation
 • Provtagningsmateriel för övervakad urinprovtagning tillhandahålls på respektive provtagningsenhet där provtagning sker.
 • Högst ett glas vätska får drickas i väntan på att prov ska lämnas

Under behandling

 • Personuppgifter kontrolleras av laboratoriepersonalen
 • Avlägsna skrymmande kläder
 • Lämna väska och dylikt utanför provtagningsrummet
 • Tvätta och torka händerna noga
 • Tag urinprovet och lämna över till laboratoriepersonalen
 • Signera remissen för samtycke

Efter behandling

 • Efter provtagningen omhändertas provet av personalen på laboratoriet och skickas vidare för analys.
 • För provsvar, kontakta din läkare