Patientanvisning för klamydiaundersökning, urin

Anvisning för provtagning av Klamydia med Klamydiaset urin (Cobas).

Mugg, provrör, pipett och transporthylsa

Inför provtagningen behövs

 • Klamydiaset för urin, med rör och pipett (Cobas)
 • Plastmugg
 • Remiss
 • Transporthylsa
 • Om provet ska skickas med post behövs transportkuvert med adress och porto

Provtagning

Provet ska helst tas på morgonen eller tidigast två timmar efter att du senast kissade.

 1. Märk röret och transporthylsan med namn och personnummer eller med nummeretikett från remissen.

 2. Kissa cirka 2 cm i plastmuggen, det är viktigt att den allra första urinen kommer med.

 3. Håll röret upprätt. Vätskan ska vara kvar i röret.

 4. Skruva av locket på röret. Sug upp urin med pipetten och fyll röret tills urinmängden är mellan strecken vid de svarta pilarna. Skruva på locket ordentligt och blanda provet genom att vända röret 3-4 gånger.

 5. Stoppa röret i transporthylsan.

 6. Lämna provet snarast på närbeläget närvårdslaboratorium.

 7. Om provet ska skickas med post. Lägg provet och remissen i transportkuvertet och lämna i brevlåda eller på postkontor.

Utskriftsvänlig version på svenska