Provtagning för bakterier i feces med TRANSWAB lila

Patientanvisning för avföringsprover (feces). Används för analys av bland annat Bakteriell fecesdiagnostik där Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, EHEC, ETEC EPEC, EIEC, EAEC ingår i undersökningen.

Det här behövs inför provtagningen

 • Provset TRANSWAB lila, med provrör och provpinne, se bild
 • Transporthylsa, se bild
 • Remiss/beställningsformulär
 • Om provet ska skickas med post behövs transportkuvert med adress och porto

Observera, vid upprepade provtagningar bör proverna tas på olika dagar.

Provtagning

 1. Provrör och transporthylsa ska vara märkta med namnetiketter eller nummeretikett från remissen, eller skriv ditt namn och personnummer på provröret.

 2. Ta av den lila korken från provröret.

 3. Ta provet genast efter avföring. Torka inte med papper. Rulla pinnens topp mot ändtarmsöppningen. Försäkra dig om att det finns feces (avföring) på pinnens topp, en liten mängd är tillräcklig. Placera pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant. Sätt på korken igen.

 4. Placera röret i transporthylsan. Förvara provet kallt (+2 till +8 grader) i väntan på transport.

 5. Anteckna datum för provtagningen på remissen.

 6. Lämna provet snarast, helst samma dag, på ett närvårdslaboratorium i närheten.

 7. Om provet ska skickas med post. 
  Placera prov och remiss i transportkuvertet. Posta eller lämna kuvertet på närmaste postkontor. Undvik fredagar och dag före helgdag, ingen utdelning av post sker nästföljande dag.

Utskriftsvänlig version (svenska)