Membranproteiner, (Erc (B)) och Trombocytaggregation, P- gör sommaruppehåll

Nyhet

Analys av Membranproteiner, Erc(B) gör uppehåll vecka 26-32 och analys av Trombocytaggregation, P- gör uppehåll v 26-34 Inga provsvar lämnas under denna tidsperiod.

Analys av:

  • Membranproteiner, Erc(B) gör uppehåll vecka 26-32 (240624 - 240811).
  • Trombocytaggregation, P- gör uppehåll v 26-34 (240624-240824)

Inga provsvar lämnas under denna tidsperiod.

Vid frågor kontakta gärna

Annica Braf
Områdesansvarig, Specialkagulation 9Fem Solna
Klinisk kemi 
Medicinsk Diagnostik Karolinska
Tel: 08-123 73 102